Alege limba

Proiect Regio

DIPAFI LIGHTING este beneficiarul proiectului „DIPAFI LIGHTING SRL – INOVARE DE PRODUS, PROCES ȘI SERVICIU”, cod MySMIS 131383, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului vizează accesarea unei surse de sprijin nerambursabilă, care să sprijine inovarea de produs, proces, serviciu prin achiziționarea de echipamente și utilaje specifice activității de producție: 2740. Scopul proiectului este de a asigura complementar acestor acțiuni și implementarea măsurilor privind egalitatea de șansă și tratament, minimizarea la sursă a deșeurilor generate din activitatea de producție, implementarea unor măsuri de accesabilizare în locație a persoanelor cu dizabilități.
Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere:

1.   Achiziționarea de echipamente, utilaje și active necorporale specifice activității pentru care se solicită finanțarea, menite să crească eficiența producției. Acest obiectiv mai include: achiziționarea echipamentelor/utilajelor cu un consum redus de energie inclusiv tehnologii eco-friendly minimizând astfel impactul asupra mediului, minimizarea la sursă a deșeurilor genertae și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor prin achiziționarea unui coș pentru colectarea selectivă cu 3 recipiente, retehnologizarea și achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic prin achiziționarea unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură, asigurarea accesabilității persoanelor cu dizabilități: achiziționarea unei rampe mobile.

2.   Achiziționarea de servicii specializate după cum urmeaza: consultanță pentru elaborarea Planului de afaceri și a Cererii de finanțare, servicii de management în perioada de implementare a proiectului, servicii specializate pentru activități de informare și publicitate proiect conform Manualului de identitate vizuala POR 2014-2020.

3.   Respectarea principiilor privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, angajarea de persoane din categoriile defavorizate, implementarea unor măsuri privind minimizarea la sursă a deșeurilor generate din activitatea prestată.

Valoarea totală a proiectului este de 715,651.70  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de  572,521.36 lei, din care valoarea nerambursabilă din FEDR este de 486,643.16 lei și valoarea nerambursabilă din bugetul de stat este de 85,878.20 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni: respectiv de la data 12.07.2019 până la data 30.12.2021.

Coșul de cumpărături

Nu ai adăugat niciun produs în coș
Continuă cumpărăturile