Alege limba

Rezultatele Proiectului

Rezultatele proiectului „PEPA LIGHTING SRL–INOVARE DE PRODUS, PROCES ȘI SERVICIU”

DIPAFI LIGHTING SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea activităților proiectului „DIPAFI LIGHTING SRL–INOVARE DE PRODUS,PROCES ȘI SERVICIU, Cod SMIS 131383, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”,Prioritatea de investiţii 2.1 A : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului a vizat accesarea unei surse de sprijin nerambursabilă, care să sprijine inovarea de produs, proces, serviciu prin achiziționarea de echipamente și utilaje specifice activității de producție: 2740. Scopul proiectului a fost de a asigura complementar acestor acțiuni și implementarea măsurilor privind egalitatea de șansă și tratament, minimizarea la sursă a deșeurilor generate din activitatea de producție, implementarea unor măsuri de accesabilizare în locație a persoanelor cu dizabilități.

Obiectivele specifice ale proiectului au  avut în vedere:

 1. Achiziționarea de echipamente, utilaje și active necorporale specifice activității pentru care s-a solicitat finanțarea, menite să crească eficiența producției. Acest obiectiv a mai inclus: achiziționarea echipamentelor/utilajelor cu un consum redus de energie inclusiv tehnologii eco-friendly minimizând astfel impactul asupra mediului, minimizarea la sursă a deșeurilor generate și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor prin achiziționarea unui coș pentru colectarea selectivă cu 3 recipiente, retehnologizarea și achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic prin achiziționarea unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură, asigurarea accesabilității persoanelor cu dizabilități: achiziționarea unei rampe mobile.
 2.   Achiziționarea de servicii specializate după cum urmeaza: consultanță pentru elaborarea Planului de afaceri și a Cererii de finanțare, servicii de management în perioada de implementare a proiectului, servicii specializate pentru activități de informare și publicitate proiect conform Manualului de identitate vizuala POR 2014-2020.
 3.   Respectarea principiilor privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, angajarea de persoane din categoriile defavorizate, implementarea unor măsuri privind minimizarea la sursă a deșeurilor generate din activitatea prestată.

Valoarea totală a proiectului a fost de 716.600.78 lei, din care valoarea sumei nerambursabile a fost de 572,521.36 lei, din care valoarea nerambursabilă din FEDR a fost de 486,643.16 lei și valoarea nerambursabilă din bugetul de stat a fost de 85,878.20 lei, iar valoarea sumei neeligibile a fost de 2949.08 lei.

Rezultatele proiectului au constat în:

 • Achiziționarea unui număr de 35 de echipamente și utilaje în conformitate cu activitatea propusă prin proiect: 2042 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat. Printre echipamentele achiziționate se numără: Transpalet electric – 1 buc, Stivuitor electric – 1 buc, Sistem rafturi industriale – 1 buc, Set rafturi cu polite in sistem multietajat – 1 buc, Echipament CNC cu 3 axe servo industrial – 1 buc, Echipament gravare-debitare cu laser – 1 buc, Multifuncțională laser color – 1 buc, Acces Point – 2 buc, Cititor coduri de bare mobil – 4 buc, UPS – 2 buc, Laptop – 2 buc, Sistem all in one – 3 buc, Kit sistem supraveghere video – 1 buc, Banc de lucru – 3 buc, Stație de ambalare – 3 buc, Ventilator centrifugal – 1 buc, Aparat sudură – 1 buc, Compresor industrial – 1 buc, Exhaustor – 1 buc, Mașină manuală pentru roluit tabla – 1 buc, Mașină îndoit tabla – 1 buc, Freză electrică – 1 buc.
 • Achiziționarea unui activ necorporal, necesar desfășurării activității de producție prin folosirea soluției software integrate în procesul de management al produselor.
 • Achiziția de servicii specializate după cum urmează: consultanță pentru elaborarea Planului de afaceri și a Cererii de finanțare, servicii de management  în perioada de implementare a proiectului, servicii specializate pentru activități de informare și publicitate proiect conform Manualului de identitate vizuala POR 2014-2020.
 • Achiziționarea unui echipament specific în scopul obținerii unei economii de energie, sistemul de ventilație cu recuperare de căldură fiind un echipament eficient energetic.
 • Asigurarea vizibilității în mediul on-line – realizarea unei pagini web și implementarea unui instrument de comercializare online a serviciilor : https://artledistic.com/
 • Realizarea măsurilor de informare și publicitate cu privire la proiect: Amplasarea unui panou/ afis temporar cu informațiile proiectului la intrarea în locația de implementare a proiectului, etichetarea echipamentelor cu autocolante care să asigure vizibilitatea proiectului.
 • Achiziționarea unei rampe mobile pentru asigurarea accesului în clădire a persoanelor cu dizabilități
 • Achiziționarea unui unui coș pentru colectarea selectivă cu 3 recipiente pentru minimizarea la sursă a deșeurilor generate și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor.
 • Crearea a 5 noi locuri de muncă, dintre care 1 loc atribuit unei persoane din categoria persoanelor defavorizate.

Impactul investiției este raportat la nivel județean și regional prin:  introducerea unei noi tehnologii în procesul de producție pentru fabricarea echipamentelor electrice de iluminat, diversificarea produselor oferite de societate și creșterea calității produselor oferite pentru crearea de plus valoare prin investiția propusă. Proiectul a vizat achiziționarea de utilaje specializate, echipamente mai eficiente energetic, sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, măsură ce va duce la îmbunătățirea calității mediului înconjurator. Proiectul implementat de SC DIPAFI LIGHTING SRL a prevăzut implementarea măsurilor privind egalitatea de șansă și tratament, respectiv angajarea unei persoane din categoriile defavorizate – a fost angajată o persoană cu handicap de gradul mediu. Investiția a prevăzut măsuri de adaptare a infrastructurii pentru accesul la locatie de către persoane cu dizabilități, prin achiziționarea unei rampe mobile care facilitează accesul în locație.

Durata de implementare a proiectului a fost de 30 de luni: respectiv de la data 12.07.2019 până la data 31.12.2021.

Coșul de cumpărături

Nu ai adăugat niciun produs în coș
Continuă cumpărăturile